Книжка #2 Азбука Мурза
Клиент: Лиза, Лизка, Мурз, Азил